Przykładowe sprawy z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego prowadzone w Kancelarii:

  • projekty umów małżeńskich
  • rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa
  • alimenty
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
  • wykonywanie władzy rodzicielskiej
  • stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku
  • ustalenie nieważności testamentu
  • roszczenia z tytułu zachowku, polecenia, zapisu