W zakresie prawa gospodarczego świadczone są następujące usługi:

  • ustne porady prawne
  • pisemne opinie prawne
  • przygotowywanie i negocjowanie umów
  • pomoc w uzyskaniu stosownych koncesji i licencji
  • reprezentowanie w sporach sądowych
  • reprezentowanie przed organami administracji
  • reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym
  • reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym