Kancelaria adwokacka udziela pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym, w tym między innymi w sprawach

  • o zapłatę
  • dotyczących naruszenia prawa własności, w tym eksmisję i zapłatę czynszu
  • o zasiedzenie
  • o zadośćuczynienie z tytułu wypadków
  • o odszkodowanie, w tym za bezumowne korzystanie z nieruchomości
  • o zniesienie współwłasności, ustanowienie odrębnej własności lokali