W kancelarii adwokackiej można uzyskać pomoc w zakresie prawa kanonicznego, w szczególności w postępowaniu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. W ramach tej gałęzi prawa świadczone są następujące usługi:

  • porady dotyczące podstaw skargi, wraz ze wstępną oceną istnienia przesłanek do stwierdzenia nieważności małżeństwa
  • sporządzenie projektu skargi powodowej
  • sporządzenie projektu głosu końcowego
  • konsultacje w trakcie toczącego się procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa
  • reprezentacja w postępowaniu przed sądem biskupim, w szczególności Sądem Metropolitalnym w Krakowie, udział w ustalonych czynnościach, sporządzanie pism.