Adw. Anna Tarnawska

jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim Wydział Prawa i Administracji.

Pracę magisterską pisała pod kierunkiem prof. Józefa Wójcikiewicza z zakresu kryminalistyki. W czasie studiów była członkiem Uniwersyteckiej Poradni Prawnej sekcji prawa karnego oraz członkiem Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Sekcji Kryminalistyki.

Ukończyła również studia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie uzyskując tytuł magistra oraz licencjusza prawa kanonicznego. Praca magisterska dotyczyła postępowań o stwierdzenie nieważności małżeństwa przez Sądem Metropolitalnym w Krakowie.

Jako wolontariusz działała w Stowarzyszeniu Malta Służba Medyczna. Obecnie jest członkiem Ochotniczej Grupy Medycznej.