W sprawach związanych z prawem pracy pomoc prawna udzielana jest zarówno pracodawcom jak
i pracownikom. W szczególności kancelaria zajmuje się:

  • przygotowywaniem i opiniowaniem umów, w tym umów o pracę, umów zlecenia
  • przygotowywaniem i opiniowaniem kontraktów menedżerskich, umów o zakazie działalności konkurencyjnej, powierzeniu mienia i zachowaniu poufności
  • pomocą prawną przy rozwiązywaniu umów o pracę, zwolnieniach indywidualnych i grupowych
  • reprezentacją przed Wydziałami Pracy i Ubezpieczeń Społecznych właściwych Sądów