W kancelarii adwokackiej adwokat Anny Tarnawskiej można uzyskać pomoc z zakresu szeroko rozumianego prawa medycznego. Porady z tej dziedziny prawa obejmują m.in.

  • obsługę prawną podmiotów świadczących usługi medyczne, w tym zabezpieczenia medyczne imprez masowych

  • reprezentowanie pacjentów w sporze z przychodniami, konkretnymi lekarzami, szpitalami i innymi organizacjami i placówkami medycznymi przed sadami powszechnymi i w postępowaniach szczególnych przed:

    • dyrekcją placówki
    • rzecznikiem praw pacjenta
    • okręgowym sądem lekarskim

 

  • starania o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie w przypadku szkody wywołanej przez tzw. błąd lekarski

  • pomoc prawną z zakresu prawa farmaceutycznego