W zakresie prawa karnego adw. Anna Tarnawska reprezentuje zarówno osoby podejrzane oskarżone
i skazane, jak i pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych i powodów cywilnych. Pomoc udzielana jest w sprawach karnych, jak również karno-skarbowych i wykroczeniach.

Jako obrońca podejrzanych i oskarżonych

  • reprezentuje takie osoby i bierze udział w czynnościach śledztwa i rozprawach
  • w przypadku tymczasowego aresztowania spotyka się z podejrzanymi i oskarżonymi w areszcie
  • sporządza stosowne pisma procesowe w tym wnioski dowodowe, zażalenia, apelacje i kasacje

Skazanym udzielana jest pomoc prawna m.in. w sprawach

  • o zastosowanie dozoru elektronicznego
  • o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary
  • o udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia

Osobom pokrzywdzonym udzielana jest pomoc w zakresie

  • sporządzania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa
  • reprezentacji w toku postępowania zarówno przygotowawczego jak i sądowego
  • sporządzania pism procesowych w tym wniosków dowodowych, zażaleń, apelacji
  • udział w negocjacjach ugodowych